Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Δήμος Σερρών: Λήξη προθεσμίας και αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης

Ο Δήμος Σερρών, μετά τη λήξη της προθεσμίας της δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων 100% τετράκυκλων οχημάτων»...

τόσο στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με κωδικό 18DIAB000002858, όσο και στην ιστοσελίδα του Δήμου, ενημερώνει ότι δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο. 

Εκ του τμήματος Κίνησης.

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.