Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Σέρρες: Δικαστήριο Όχι μόνο μηδένισε οφειλή Σερραίου, σε Τράπεζα αλλά του επιδίκασε και 13.113€!!!

Πρόσφατη απόφαση

Εφετείου Θεσσαλονίκης, επικυρωσε απόφαση του Πρωτοδικείου Σερρών και  δικαίωσε τους κληρονόμους αγρότη. Ο αγρότης είχε συνάψει δάνειο με Τράπεζα το 1999 και το 2007 η Τραπεζα του πρότεινε ρύθμιση, η οποία κρίθηκε από Δικαστήριο των Σερρών το 2018 άκυρη και καταχρηστική (Η αγωγή είχε κατατεθεί το 2012)

Φώτιος Γ. Βαγενάς
Δικηγορικό Γραφείο

Η Τράπεζα υπέβαλε έφεση κατά της απόφασης, στρεφόμενοι πλέον κατά των κληρονόμων του αγρότη, μια και αυτός δεν βρισκόταν πλέον εν ζωή! Η Εφεση εκδικάστηκε φέτος τον Μάρτιο του 2020 στο Εφετείο Θεσσαλονίκης το οποίο επικύρωσε την Πρωτόδικη απόφαση.

Ετσι οι κληρονόμοι του σερραίου αγρότη όχι μόνο μηδένισαν οφειλή που έφτανε εντόκως  τα 37.000€ αλλά  σήμερα 18.11.2020 εισέπραξαν και 13.113 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντα!..

Την όλη υπόθεση χειρίστηκε ο Δικηγόρος Σερρών Φώτιος Βαγενάς.

Επισυνάπτονται το απόγραφο πρωτόδικης κι εφετειακής απόφασης και  το διατακτικό τους

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.