Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Σέρρες: Αυξάνονται οι θέσεις στους Βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

Περισσότερες θέσεις μπορούν να δεχτούν οι Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί παιδιών που έχουν voucher από το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ

σύμφωνα με την τροποποίηση της ΚΥΑ για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»

Η αλλαγή έγινε καθώς παρατηρήθηκε ότι οι θέσεις στις δομές δεν μπορούσαν να καλύψουν όλα τα παιδιά και οι μητέρες δεν μπορούσαν να βρουν θέση στην περιοχή που μένουν.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΚΥΑ αυξάνεται από το 70% στο 90% η δυναμικότητα των δομών ( Α1, Α2, Β1, Β2, Β3) βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών και για προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για βρέφη από 8 μηνών ως και 2,5 ετών και προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι ένας παιδικός σταθμός με 100 θέσεις θα μπορεί με την τροποποίηση να πάρει 90 παιδιά και όχι 70 που ανέφερε η αρχική ΚΥΑ. Έτσι οι μητέρες θα έχουν περισσότερες επιλογές καθώς οι θέσεις πλέον είναι περισσότερες.

Η ΚΥΑ αναφέρει ότι «ο αριθμός των θέσεων που προσφέρουν οι Δομές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90% της δυναμικότητας για τις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 ενώ για τις κατηγορίες Γ και Δ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Έτσι «κάθε Δομή της κατηγορίας Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 μπορεί να δεχθεί αριθμό ωφελούμενων με «αξία τοποθέτησης» που δεν υπερβαίνει το 90% των θέσεων της συνολικής δυναμικότητάς της, ενώ οι Δομές της κατηγορίας Γ και Δ μπορούν να δεχθούν αριθμό ωφελουμένων με «αξίατοποθέτησης» που δεν υπερβαίνει το 100% της δυναμικότητάς τους, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Σε περίπτωση που στις κατηγορίες Δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 παραμείνουν αδιάθετες θέσεις επί της κατά νόμο δυναμικότητάς τους, είναι δυνατή η κάλυψη τούτων με επιπλέον αξίες τοποθέτησης- voucher.

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.