Κοινωνια

Σέρρες, Κλειδί: 3.000 ευρώ το μήνα για τον Διοικητή της κλειστής δομής μεταναστών

Με κοινή υπουργική απόφαση Αρ 2945/23-3-2020  καθορίστηκε το ύψος των μεικτών μηνιαίων αποδοχών του διοικητή της δομής φιλοξενίας στο Κλειδι στην περιοχή του Δήμου Σιντικής.

Σύμφωνα με την απόφαση το ποσό ανέρχεται στις 3.000 ευρώ μηνιαίως (μεικτές μηνιαίες αποδοχές).

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.