Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

ΕΚΤΑΚΤΟ - Σέρρες: Ανακοίνωση Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης για λήψη μέτρων

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης, ἀνακοινώνεται ὅτι,
 
κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Θεολόγου, ἀναστέλλονται, ἕως τό τέλος τοῦ μηνός Μαρτίου ἐ. ἔ., ὅλες οἱ δραστηριότητες τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου, ἤτοι: 1) ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, 2) ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας, 3) ἡ Σχολή Γονέων, 4) τό Γραφεῖον Συμπαραστάσεως προβλημάτων οἰκογενείας καί νεότητος, 5) τά Μαθήματα σπουδῆς στούς ἀρχαίους συγγραφεῖς, 6) ἡ Χορωδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς, 7) ἡ Χορωδία Παραδοσιακῆς Μουσικῆς, 8) ἡ Χορωδία Νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως και 9) ἡ Παιδική Ὀρχήστρα – Χορωδία, καθώς καί ἡ λειτουργία τοῦ Ἐκκλη­σιαστικοῦ Κειμηλιαρχείου, τῆς  Ἐκκλησιαστικῆς βιβλιοθήκης, τῶν Κατηχη­τικῶν Συνάξεων καί τῶν Κύκλων Συμμελέτης Ἁγίας Γραφῆς τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, στό πλαίσιο τῆς λήψης τῶν προβλεπομένων προληπτι­κῶν μέτρων γιά τόν περιορισμό τῆς  διαδόσεως τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορω­ναϊοῦ.

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.