Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μεγάλη εταιρεία των Σερρών αναζητά προσωπικό

Ζητούνται 3 άτομα για τη στελέχωση της εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ στα κεντρικά γραφεία στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών.

 

1.       Τομέας Δραστηριότητας: Τμήμα Προμηθειών & Παραγωγής

 

Eπίπεδο Σπουδών:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών απόφοιτος ΑΕΙ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Μηχανικός Αυτοματισμού απόφοιτος ΑΤΕΙ

Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

 

Απαραίτητα Προσόντα:

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας(τουλάχιστον Β2)

Χρήση Internet & Άριστη γνώση MS-Office

Επιθυμητή προϋπηρεσία

Δίπλωμα αυτοκινήτου: Β` κατηγορίας

Για τους άρρενες υποψήφιους: Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία / Μη υπόχρεος

Ομαδικό πνεύμα, εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες & οργάνωσης

Επιχειρησιακή αντίληψη

 

2.       Τομέας Δραστηριότητας: Τμήμα Προμηθειών

 

Eπίπεδο Σπουδών:

Απόφοιτοι Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων

Απόφοιτοι Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Απόφοιτοι Τμήματος Εσωτερικής Διακόσμησης

 

Απαραίτητα Προσόντα:

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Χρήση Internet & Άριστη γνώση MS-Office

Επιθυμητή προϋπηρεσία & γνώση προγραμμάτων Autocad 2D - 3D και 3D Studio Max - VRay

Δυνατότητα ταξιδίων εκτός Ελλάδας

Δίπλωμα αυτοκινήτου: Β` κατηγορίας

Για τους άρρενες υποψήφιους: Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία / Μη υπόχρεος

Ομαδικό πνεύμα, εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες & οργάνωσης

Επιχειρησιακή αντίληψη

 

3.       Τομέας Δραστηριότητας: Τμήμα Λογιστηρίου

 

 

Eπίπεδο Σπουδών:

Απόφοιτοι Τμήματος Οικονομικής Σχολής

Απόφοιτοι Τμήματος Λογιστικής

 

Απαραίτητα Προσόντα:

Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Microsoft Office
Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών ως Λογιστής σε Εμπορική ή Βιομηχανική Α.Ε.

Ικανότητα τηρήσεως προθεσμιών και απόδοσης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

Ικανότητα απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης και εντάσεως εργασίας

Εξοικείωση με προγράμματα ERP

Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

Για τους άρρενες υποψήφιους: Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία / Μη υπόχρεος

Ομαδικό πνεύμα, εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες & οργάνωσης

Επιχειρησιακή αντίληψη


 

 

 

Η Eταιρεία παρέχει:

Εκπαίδευση

Πλήρης Απασχόληση & Ασφάλιση

Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Προοπτικές εξέλιξης

 

 

Αποστολή βιογραφικών αποκλειστικά στο humanresources@acalight.gr

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.