Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Μόνο εδώ: Προκήρυξη 2 νέων θέσεων εργασίας στις Σέρρες!

Από την Μ.Κ.Ο. Solidarity Now (Αλληλεγγύη)

 1. Θέση Εργασίας : Συντονιστής Ομάδας Πεδίου

Υποβολή μέχρι: 16/02/2020
Τοποθεσία: Σέρρες

Starting Date: ASAP

Status: Πλήρης Απασχόληση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Level 3: Ο εργαζόμενος έρχεται σε τακτική επαφή με παιδιά

 

Αρμοδιότητες

 • Επίβλεψη και συντονισμός της εργασίας στο πεδίο/επικεφαλής της ομάδας πεδίου
 • Παρακολούθηση της αλληλογραφίας που σχετίζεται με το πρόγραμμα και εξασφάλιση ότι τα σχετικά μέρη ενημερώνονται, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του προγράμματος.
 • Παρακολούθηση εφοδιαστικής αλυσίδας και οργάνωσης
 • Κατευθύνσεις με σκοπό την εξασφάλιση ότι η συνεργασία μεταξύ των ΜΚΟ είναι αποτελεσματική, χωρίς αποκλεισμούς και σύμφωνα με τις υπάρχουσες πολιτικές/προσεγγίσεις.
 • Δικτύωση με συνεργαζόμενους φορείς και συντονισμός της παροχής υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες
 • Διατήρηση και ανάπτυξη εγγραφών και αρχείων του προγράμματος και εκτέλεση των απαραίτητων διοικητικών εργασιών
 • Διατήρηση ευαίσθητων δεδομένων σχετικά με τους δικαιούχους με ασφαλή τρόπο
 • Συντονισμός τακτικής και έγκαιρης αναφοράς πεδίου, παροχή συστάσεων και ζητημάτων καθοδήγησης
 • Καταγραφή εβδομαδιαίας και μηνιαίας αναφοράς
 • Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις και συντονισμός της συμμετοχής των μελών της ομάδας σε εκπαιδεύσεις
 • Διαμεσολάβηση μεταξύ ομάδας και συντονιστή του προγράμματος
 • Αξιολόγηση των επιδόσεων των μελών της ομάδας και ενημέρωση του συντονιστή του προγράμματος
 • Συμβολή στην δημιουργία οράματος και παροχής έμπνευσης για την ομάδα
 • Διαχείριση συγκρούσεων, επίλυση προβλημάτων συνεργασίας, διευκόλυνση επίλυση προβλημάτων και τη συνεργασία

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος Κοινωνικών Επιστημών (οποιουδήποτε αντικειμένου)
 • Τουλάχιστον 1 έτος επαγγελματικής εμπειρίας σε συντονισμό ομάδων και διοικητικών καθηκόντων
 • Εμπειρία σε ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένης της ορθής γνώσης του πλαισίου πολιτικής και των Ελληνικών διοικητικών διαδικασιών.
 • Καλή γνώση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμάτων περί της προστασίας των παιδιών, ισότητας των φύλων
 • Άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα αλληλεπίδρασης με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και ευχέρεια στην έκφραση εννοιών και απόψεων σε ορθό γραπτό και προφορικό λόγο
 • Δέσμευση και προθυμία εργασίας σε ένα προκλητικό περιβάλλον
 • Ηγετική ικανότητα με σκοπό να παραχθεί ποιοτικό έργο υπό περιορισμένη καθοδήγηση και εποπτεία
 • Ευχέρεια στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Εμπειρία στην καταγραφή αναφορών και άριστες δεξιότητες χρήσης υπολογιστών

 

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  μέχρι τις

16 Φεβρουαρίου 2020, αναγράφοντας στο θέμα ‘’ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΔΙΟΥ_ ΣΕΡΡΕΣ’’

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο οι υποψήφιοι σύντομης λίστας θα λάβουν γραπτή απάντηση.

 

 1. Θέση Εργασίας: Εκπαιδευτικός

Υποβολή μέχρι: 24/02/2020
Τοποθεσία: Σέρρες

Starting Date: ASAP

Status: Πλήρης Απασχόληση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Level 3: Ο εργαζόμενος έρχεται σε τακτική επαφή με παιδιά

 

Αρμοδιότητες

 • Υλοποίηση μαθημάτων Αγγλικής Γλώσσας, δεδομένων των αναγκών του πληθυσμού
 • Ανάπτυξη του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προγράμματος, στοχεύοντας και καλύπτοντας τις ανάγκες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων
 • Παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας για τα παιδιά που παρακολουθούν την τυπική εκπαίδευση
 • Εποπτεία των διανομών του διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού
 • Ενημέρωση και διατήρηση αποτελεσματικών εκπαιδευτικών εργαλείων
 • Εξασφάλιση συνεχούς παρακολούθησης και εποπτείας των τάξεων
 • Διατήρηση και ανάπτυξη λειτουργικών συστημάτων αρχειοθέτησης, ηλεκτρονικών και εντύπων
 • Ενίσχυση των παιδαγωγικών, δημιουργικών και ποικίλων άλλων δραστηριοτήτων
 • Παροχή πληροφοριών για διοικητικά ή άλλα ζητήματα
 • Τήρηση αρχείων υποθέσεων και σύνταξη τακτικών αναφορών
 • Συμβολή στον εντοπισμό ευαλωτότητας και υποστήριξη της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων σε διαθέσιμη βοήθεια

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας ή Παιδαγωγικής Σχολής (οποιουδήποτε αντικειμένου)
 • Τουλάχιστον 1 έτος επαγγελματικής εμπειρίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα για πρόσφυγες ή αγροτικές κοινότητες
 • Αποδεδειγμένη γνώση της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης προγράμματος σπουδών, της υλοποίησης και της εκπαιδευτικής διοίκησης
 • Εμπειρία ενασχόλησης με γονείς και κοινότητες με σκοπό τη βελτίωση της παρουσίας και την αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητών
 • Ισχυρές αναλυτικές και διοικητικές δεξιότητες στη διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κυρίως πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εμπειρία στην καταγραφή αναφορών και άριστες δεξιότητες χρήσης υπολογιστών
 • Εμπειρία στην κατάρτιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών/διαμεσολαβητών θα είναι ένα πλεονέκτημα

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  μέχρι τις

24 Φεβρουαρίου 2020, αναγράφοντας στο θέμα ‘’ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ_ΣΕΡΡΕΣ’’

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο οι υποψήφιοι σύντομης λίστας θα λάβουν γραπτή απάντηση.

 

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.