Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Σέρρες: Ο Σερρών Θεολόγος ανακοίνωσε το πρόγραμμά του μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

- Τήν Κυριακή 26 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά εὑ­ρί­σκε­ται στό Αἴ­γι­ο, προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κα­λα­βρύ­των καὶ Αἰ­γι­α­λεί­ας κ. Ἱ­ε­ρω­νύ­μου, προκειμένου νά συμμετάσχει στίς λατρευτικές ἀ­κο­λου­θί­ες, πού θά τε­λε­σθοῦν στὸν Ἱ­ε­ρὸ Μη­τρο­πο­λι­τι­κὸ Να­ὸ Φα­νε­ρω­μέ­νης, μέ ἀφορμή τήν ἐ­πέ­τει­ο τῆς Μυ­στι­κῆς Συ­νε­λεύ­σε­ως τῆς Βο­στί­τσης (26-1-1821).  

- Τήν Τρίτη 28 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβ. θά συμμετάσχει στήν θεία Λειτουργία καί στό ἱ­ε­ρὸ μνη­μόσυ­νο, πού θά τε­λε­σθοῦν στόν Ἱερό Ναό Ἁ­γ. Θε­ο­δώ­ρων Α’ Κοι­μη­τη­ρί­ου Ἀ­θη­νῶν, ὑπέρ ἀνα­παύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πά­σης Ἑλ­λά­δος κυροῦ Χριστοδούλου, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση δώ­δε­κα ἐτῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδη­μίας του (28-1-2008).

- Τήν Τετάρτη 29 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στὴν Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὴ θεί­α Λει­τουρ­γί­α καὶ θά τελέσει τό ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρ­χι­μαν­δρί­του Θεοφίλου Ζησοπούλου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Λυ­δί­ας τῆς Φι­λιπ­πη­σί­ας Ἀ­σπρο­βάλ­τας, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση ἑ­πτὰ ἐτῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας του.

-Στίς 4:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴ­διας ἡ­μέ­ρας, ὁ Σεβ. θά εὐλογήσει τήν Ἁ­γι­ο­βα­σι­λει­ό­πι­τα τοῦ Ἐμ­πο­ρι­κοῦ καὶ Βι­ο­μη­χα­νι­κοῦ Ἐ­πι­με­λη­τη­ρί­ου Σερρῶν.

- Στή συνέχεια, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στόν εορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγ. Τρι­ῶν Ἱ­ε­ραρ­χῶν Τερ­πνῆς.

- Ἀ­κο­λού­θως, στίς 8:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά παραστεῖ στήν ἐκδήλωση, πού διοργανώνει ἡ «Γ.Ε.Χ.Α.» Σερρῶν στήν αἴθουσα ὁμιλιῶν της, μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

- Τήν Πέμπτη 30 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά ἱερουρ­γήσει στήν Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὴ θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἐπισήμου ἑορτασμοῦ τῶν ἐφόρων τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς παιδείας καί τῶν γραμμάτων, Τριῶν Ἱεραρχῶν. Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατικό μνημόσυνο ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύ­σεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλά­δος κυροῦ Χριστοδούλου καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων ἐκπαιδευτικῶν καί μαθητῶν τῆς Μητροπο­λιτικῆς μας περιφερείας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.