Κοινωνια

Σέρρες: Αντιαιρετική ημερίδα με θέμα «Ορθοδοξία και αιρέσεις»

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικῶς μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

- Τό Σάββατο 16 Νοεμβρίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος, θά χορο­στατήσει στόν καθιε­ρωμένο Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό μετά θείου κηρύγματος, στόν Ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμι­λητής στόν Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου, θά εἶναι ὁ Αἰδε­σιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Εὐ­στρά­τι­ος Κα­ρα­τσού­λης, Ἐ­φη­μέ­ρι­ος τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Εἰ­σο­δ. Θε­ο­τό­κου Σερ­ρῶν. 

- Τήν Κυριακή 17 Νοεμβρίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στὴν Ἀρχιερατική θ. Λει­τουρ­γί­α, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στόν Ἱερό Ναό Γεν. Θεοτόκου Πατρικίου καί θά τελέσει τό τεσσαρακονθήμερο ἱ­ε­ρὸ μνημόσυνο, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαρι­στοῦ ἱερέως Ἰ­ω­άν­νου Τσογ­καρ­λῆ.

- Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, διοργανώνει ἀν­τι­αι­ρε­τι­κὴ καί ποιμαντική Ἡμερίδα, τήν Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, στήν αἴθουσα ὁμιλιῶν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱε­ρᾶς Μητροπόλεώς μας, πού εὑρίσκεται στό πρῶτο ἐπίπεδο τοῦ Ἐπισκοπεί­ου Σερρῶν, στήν ὁποία προ­σκε­κλημένοι ὁμιλητές εἶναι ὁ Αἰδεσιμο­λ. Πρωτο­πρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, Ἐπίκουρος Καθηγη­τής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. καί συνεργάτης τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Ὁ προση­λυτισμός καί οἱ συνήθεις μεθοδεύσεις του», ὁ Πανοσιο­λ. Ἀρχι­μανδρίτης Σεραφείμ Ζαφείρης, Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Οἱ  Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ μέσα ἀπό τά ἔντυπά τους» καί ὁ ἔγκριτος δικηγόρος κ. Ἰωάννης Εὐστρατιάδης, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Ἡ νομική ἀντι­μετώπιση τῶν αἱρέσεων». 

- Τήν Τρίτη 19 Νοεμβρίου, στίς 11:00 τό πρωΐ, θά πραγματο­ποιηθεῖ Σύναξη τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱ­ερᾶς Μητροπόλεώς μας, στήν αἴθουσα ὁμιλιῶν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱε­ρᾶς Μητροπόλεώς μας, στήν ὁποία ὁ Αἰδεσιμο­λ. Πρωτο­πρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, θά ὁμιλήσει ἀναφορικῶς μέ τίς διάφορες αἱρετικές παραφυάδες καί τίς διδασκαλίες τους.

- Τήν Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποι­με­νάρ­χης μας θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, πού θα τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Εἰσοδ. Θεοτόκου Σερρῶν.

- Τήν Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν πανηγυρική, Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία καί θά χοροστατήσει στήν Δοξολογία, μέ ἀφορμή τόν ἑορτασμό τῆς ἡμέρας τῶν Ἐνό­πλων Δυνάμεων, πού θά τελεσθοῦν στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Εἰσοδ. Θεοτό­κου Σερρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.