Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Σέρρες: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας

«Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»...
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» στην έδρα του Δήμου, Ηρώων 2, Νιγρίτα, την 1η Σεπτεμβρίου 2019 ,ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ., σε Ειδική Συνεδρίαση, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019, εκλογική διαδικασία για:

1)Εκλογή Προεδρείου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα) του Δημοτικού Συμβουλίου, για την πρώτη θητεία της Δημοτικής Αρχής,

2)Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, για την πρώτη θητεία της Δημοτικής Αρχής,

3)Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για την πρώτη θητεία της Δημοτικής Αρχής.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Θωμάς Μπακαλούδης

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.