Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Σέρρες: Ο Σερρών Θεολόγος ανακοίνωσε το πρόγραμμά του μέχρι και τις 27 Ιουλίου

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικῶς μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

- Τήν Παρασκευή 19 Ἰ­ου­λί­ου, στίς 7:30 τό ἀ­πό­γευ­μα, ὁ Σεβ. Ποι­με­νάρ­χης μας κ. Θεολόγος θά χο­ρο­στα­τή­σει στόν πα­νη­γυ­ρι­κό, Ἀρχιερατικό Ἑ­σπε­ρι­νό, πού θά τε­λε­σθεῖ στόν ἑ­ορ­τά­ζον­τα Ἱ­ε­ρό Να­ό Προ­φ. Ἡ­λι­ού Σερ­ρῶν.

- Τό Σάββατο 20 Ἰ­ου­λί­ου, ὁ Σεβ. θά ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στήν πανηγυρική, Ἀρχιερατική θεί­α Λει­τουρ­γί­α, πού θά τε­λε­σθεῖ στήν ἑ­ορ­τά­ζου­σα Ἱ­ε­ρά Μο­νή Προ­φ. Ἡ­λι­ού Ἁ­γ. Πνεύ­μα­τος.

- Τήν Κυριακή 21 Ἰ­ου­λί­ου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στήν Ἀρχιερατική θεί­α Λει­τουρ­γί­α, πού θά τε­λε­σθεῖ στόν Ἱ­ε­ρό Ναό Προ­φ. Ἡ­λι­ού Βέργης.

- Στά πλαίσια τῶν λατρευτικῶν ἀ­κο­λου­θι­ῶν, πού θά τελεσθοῦν μέ ἀφορμή τόν πανηγυρικό ἑορτασμό τῆς Ἁγί­ας ἐν­δό­ξου ὁσι­ο­παρ­θε­νο­μάρ­τυ­ρος  Πα­ρα­σκευ­ῆς τῆς ἀ­θλη­φό­ρου, ὁ Σεβ. θά ὑποδεχθεῖ τήν Τετάρτη 24 Ἰ­ου­λί­ου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, στά προπύλαια τῆς ἀν­δρώ­ας Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς Σερ­ρῶν, παρουσίᾳ τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ, τήν ἄφθαρτο καί χαριτόβρυτο χεῖρα τοῦ Ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ, ἡ ὁποῖα εὑρίσκεται ἀποθησαυρισμένη στήν Ἱερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων. Τό ἱερό λείψανο θά παραμείνει γιά προσκύνηση στὴν ἀν­δρώ­α Ἱ­ε­ρὰ Μο­νὴ Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς Σερ­ρῶν μέχρι τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 28 Ἰ­ου­λί­ου, ὅπου κα­θημερινῶς θά τελοῦνται  ἀκολουθίες πρός ἁγιασμό τῶν πιστῶν.

- Τήν Πέμπτη 25 Ἰουλίου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό, Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὸ Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στήν ἑορτάζουσα, ἀν­δρώ­α Ἱερά Μονή Ἁγ. Παρασκευῆς Σερρῶν.

- Τήν Παρασκευή 26 Ἰουλίου, ὁ Σεβ. θά ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στήν πανηγυρική, Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή θεί­α Λει­τουρ­γί­α, πού θά τε­λε­σθεῖ στήν ἑορτάζουσα, ἀν­δρώ­α Ἱερά Μονή Ἁγ. Παρασκευῆς Σερρῶν.

 - Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά συμ­με­τά­σχει στόν πανηγυρικό, πο­λυ­αρ­χι­ε­ρα­τι­κό Ἐσπερινό, πού  θὰ τε­λε­σθεῖ στὸν Ἱ­ε­ρὸ Μητροπολιτικό Να­ό Κομοτηνῆς, μέ ἀφορμή τήν πανσεβάσμια ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ ἰαματικοῦ, κατά τήν ὁποία ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἑορτάζει.

- Τό Σάββατο 27 Ἰουλίου, ὁ Σεβ. θά ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στήν πανηγυρική, Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή θεί­α Λει­τουρ­γί­α, πού θά τε­λε­σθεῖ στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγ. Παντελεήμονος Σερρῶν, κα­τὰ τὴν δι­άρ­κει­α τῆς ὁ­ποί­ας θὰ τε­λεσθεῖ καί τό  Μυστήριον τῆς εἰς Δι­ά­κο­νον χει­ρο­το­νί­ας.           

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.