Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Σέρρες: Ο Σερρών Θεολόγος ανακοίνωσε το πρόγραμμά του μέχρι και τις 5 Ιουνίου

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

- Ὁ Σύλ­λο­γος «Παι­δι­κὴ Ὀρ­χή­στρα-Χο­ρω­δί­α» τοῦ Μα­ξι­μεί­ου Ἱ­δρύ­μα­τος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας, δι­ορ­γα­νώ­νει μου­σι­κὴ ἐκ­δή­λω­ση, τὸ Σάβ­βα­το  1 Ἰ­ου­νί­ου, στὶς 7:30 τὸ  ἀ­πό­γευ­μα, στὴν αἴ­θου­σα τοῦ πα­λαι­οῦ Ὀρ­φέ­α Σερ­ρῶν. Τὴν ἐκ­δή­λω­ση θὰ πλαι­σι­ώ­σουν οἱ μα­θη­τὲς τοῦ Συλ­λό­γου, σὲ ἀ­το­μι­κὲς ἐμ­φα­νί­σεις καὶ ἡ παι­δι­κὴ χο­ρω­δί­α, ὑ­πὸ τὴν δι­εύ­θυν­ση τοῦ χο­ράρ­χου κ. Χρή­στου Καλ­λί­α.

- Τὴν Κυ­ρι­α­κὴ 2 Ἰουνίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θὰ ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στὴν Ἀρχιερατική θεί­α Λει­τουρ­γί­α, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὴν Ἱ­ε­ρὰ Μο­νὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου «Βύσσιανης» Σερρῶν, στὸ τέ­λος τῆς ὁ­ποί­ας θὰ τε­λέ­σει τὴν ἐν­θρό­νι­ση τῆς Κα­θη­γου­μέ­νης τῆς ὡς εἴ­ρη­ται Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς, Γε­ρον­τίσ­σης Ἰ­σι­δώ­ρας μο­να­χῆς.

- Ἡ Χο­ρω­δί­α τῆς Σχο­λῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τοῦ Μα­ξι­μεί­ου Ἱ­δρύ­μα­τος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας, διοργανώνει τήν Δευτέρα 3 Ἰουνίου, στίς 8:00 τό ἀπόγευ­μα, στήν αἴθουσα τοῦ παλαιοῦ Ὀρφέα Σερρῶν, μουσική ἐκδήλωση, μέ ὕμνους τῆς περιόδου τοῦ Ἁ­γί­ου Πά­σχα, ὑ­πὸ τὴν δι­εύ­θυν­ση τοῦ χο­ράρ­χου κ. Γε­ωρ­γί­ου Ζαρ­καν­τζᾶ, ἐνῶ τόν θεολογικό ὑπομνηματισμό τῶν ὕμνων θά κάνει ὁ θεολόγος καθηγητής κ. Ἀλέξανδρος Θεοδωρίδης. Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς εἶναι ἡ διά τῆς παραδο­σια­κῆς βυ­ζαντινῆς μας ὑμνογραφίας βιωματική καί πνευματική μας ἐν­τρύ­φη­ση στήν ψυχοστηρικτική καί εὐφρόσυνη ἀτμόσφαιρα τοῦ Ἁ­γί­ου  Πεντηκοσταρίου.

- Τήν Τετάρτη 5 Ἰουνίου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στό ἑορτάζον Ἱερό Παρεκκλήσιο θ. Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Σερρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως.

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.