Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Σέρρες: Ο Σερρών Θεολόγος ανακοίνωσε το πρόγραμμά του για τη Μεγάλη Εβδομάδα

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικῶς μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

- Τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 20 Ἀπριλίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά ἱερουργήσει στή Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, πού θά τελε­σθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Β’ Κοιμητηρίου Σερρῶν.

- Στίς 6:30 τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν καθιερωμένο Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό μετά θείου κηρύγματος, πού τελεῖται στόν Ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής στόν Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου θά εἶναι ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος και θά κλείσει τόν ἐφετεινό ποιμαντικό καί ἱεραποστολικό κύκλο τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἑσπερινῶν μετά θείου κηρύγμα­τος. 

- Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 21 Ἀπριλίου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία τιμᾶται ἡ θριαμβευτική καί λαμπρά Εἴσοδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στή Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, πού θά τελε­σθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Δημητρίου Ν. Σκοποῦ.

- Στίς 7:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστα­τήσει στήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό  Κοιμ. Θεοτόκου Σερρῶν.

Συνημμένως ἀποστέλλεται τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα.                                                                                                                                                                                                                                

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ  ΝΙΓΡΙΤΗΣ

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2019

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ (21-4-2019)

 • Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Δημητρίου Νέου Σκοποῦ. Ὥρα: 07:00 – 10:30 π.μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Δευτέρας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν. Ὥρα: 19:30 – 21:30.

 

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (22-4-2019)

 • Ὥρες, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κοιμήσεως Θεοτόκου Βύσσιανης Σερρῶν. Ὥρα: 07:00 – 10:00 π.μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου Μεγάλης Τρίτης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφ. Ἠλιού Σερρῶν. Ὥρα: 19:30 – 21:30.

 

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (23-4-2019)

 • Ὥρες, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν. Ὥρα: 07:00 – 10:00 π.μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου Μεγάλης Τετάρτης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Δημητρίου Σερρῶν. Ὥρα: 19:30 – 21:30.

 

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (24-4-2019)

 • Ὥρες, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Προφήτου Ἠλιού Σερρῶν. Ὥρα: 07:00–10:00 π.μ.
 • Ἱερόν Εὐχέλαιον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης Γενικοῦ Νοσοκομείου Σερρῶν. Ὥρα: 12:00 μ.
 • Ἱερόν Εὐχέλαιον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Ἀναργύρων Σερρῶν. Ὥρα: 17:00 μ.μ.
 • Ἀκολουθία Ἱεροῦ Νιπτῆρος εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγ. Παρασκευῆς Σερρῶν. Ὥρα: 21:00 μ.μ.

 

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (25-4-2019)

 • Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεο­δώρων Σερρῶν. Ὥρα: 07:30 – 10:30 π.μ.
 • Ἀκολουθία Ἁγίων Παθῶν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 – 23:00.

 

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (26-4-2019)

 • Μεγάλες Ὥρες καί Μέγας Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 08:00 π.μ. – 12:00 μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Β’ Κοιμητηρίου Σερρῶν. Ὥρα: 12:30 μ.μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης Γενικοῦ Νοσοκομείου Σερρῶν. Ὥρα: 13:30 μ.μ.
 • Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Α’ Κοιμητηρίου Σερρῶν. Ὥρα: 15:00 μ.μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου καί Ἐπιτά­φιος Θρῆνος εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Τα­ξιαρ­χῶν Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 μ.μ. Ἔξοδος Ἐπιταφίου Μητροπο­λιτικοῦ Ναοῦ: Ὥρα: 21:00 μ.μ.

ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (27-4-2019)

 • Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου καί Θεία Λειτουργία (Α' Ἀνάστασις) εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα 08:00 - 10:30 π.μ.
 • Ὑποδοχή τοῦ ἁγίου Φωτός. Ὥρα: 22:45 μ.μ.
 • Παννυχίς. Ἀκολουθία Ἀναστάσεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 23:00 μ.μ.
 • Ἀνάστασις. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως. 00:00 – 02:15 π.μ.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (28-4-2019)

 • Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμε­γίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 11:00 π.μ.
 • Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (29-4-2019)

 • Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. Ὥρα: 7:30 – 10:00 π.μ.
 • Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τό ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Ραφαήλ Σερρῶν (Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν). Ὥρα: 19:00 μ.μ.

 

ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (30-4-2019). Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης

 • Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Σερρῶν. Ὥρα: 7:30-10:30 π.μ.

 

ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (2-5-2019)

 • Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Σερρῶν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας «Ρόδον τό Ἀμάραντον». Ὥρα: 19:00 μ.μ.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (3-5-2019) Ζωοδόχου Πηγῆς

 • Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν. Ὥρα: 7:30-10:30 π.μ.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (4-5-2019)

 • Μέγας Πανηγυρικός πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 μ.μ.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (5-5-2018). Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Νικήτα

 • Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν. Ὥρα: 7:30 – 11:00 π.μ.

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.