ΔΕΥΑΣ: Συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο - Η ατζέντα των θεμάτων προς συζήτηση

Pin It
16-04-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, με τα παρακάτω θέματα:
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.
Αποδοχή όρων για την λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το ΤΠ & Δ το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β΄/24-04-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 44173/24-08-2018 (ΦΕΚ 3656/τ. Β΄/ 27-08-2018) και ισχύει
2.
Έγκριση μετάταξης υπαλλήλου από την ΔΕΥΑ Κικλίς στην ΔΕΥΑ Σερρών
3.
Εξουσιοδότηση Προέδρου, για παράταση εγγυητικής επιστολής της ΔΕΥΑ Σερρών που αφορά την μακροχρόνια μίσθωση τεσσάρων (4) νέων επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Σερρών
4.
Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 ευρώ
5.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
6.
Καθυστέρηση καταχώρησης τιμολογίου
Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
7.
Έγκριση της υπ΄ αρ. 7/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ομβρίων οδού Κ. Καραμανλή, επανασύνδεση των υφισταμένων παροχών ομβρίων καθώς και κατασκευή νέων παροχών ομβρίων» και των τευχών δημοπράτησης αυτής
8.
Έγκριση της υπ΄ αρ. 9/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Καθαίρεση στέγης και κατασκευή υγρομόνωσης – θερμομόνωσης πλακός οροφής κτηρίου 2ου ΚΑΠΗ Σερρών» και των τευχών δημοπράτησης αυτής
Σελίδα 2 από 2
Ελ. Βενιζέλου 139 Σέρρες Τ.Κ. 62 125 Τηλ. 2321083800 FAX: 2321083862
2
9.
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 10/2019 μελέτης της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΣ, με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας για την Διαχείριση και Τελική Διάθεσης της Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου ΣΕΡΡΩΝ, διάρκειας 5 μηνών, για το έτος 2019
Γ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π
10
. Απάντηση επί της εξώδικης δήλωσης – διαμαρτυρίας και πρόσκλησης της εταιρείας «Τουρούσης Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.»
11
. Παράταση του έργου «Τοποθέτηση νέων υδρομέτρων στην περιοχή ΤΚ Ανω Βροντούς και στην περιοχή Αγίου Ραφαήλ»
Δ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
12
. Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης-αποχέτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
13
. Προμήθεια κυλιόμενων αρχειοθηκών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Σερρών
14
. Αξιολόγηση υποβληθέντων προσφορών για την προμήθεια μικρουλικών ύδρευσης για το έτος 2019
15
. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 1.θραυστού υλικού λατομείου (3Α), 2. άμμου χειμάρρου, 3. φυσικού αμμοχάλικου 4. θραυστού υλικού λατομείου (φίλλερ)
16
. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερρών για τα έτη 2015-2016»
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
17.
Υπογραφή σύμβασης τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης με την εταιρεία ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα ΕΠΕ
Ζ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
18.
Αποζημίωση Δημότη
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.
Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών
Tags:

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.

Ο Καιρός

Cloudy

3°C

Σέρρες

Cloudy

Humidity: 54%

Wind: 19.31 km/h

  • 04 Jan 2019

    Snow Showers 3°C 1°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 2°C -4°C