Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Σέρρες: Ο Σερρών Θεολόγος ανακοίνωσε το πρόγραμμά του μέχρι και τις 3 Απριλίου

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικῶς μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

- Τήν Παρασκευή 29 Μαρτίου, ὁ Σεβ. Ποιμε­νάρχης μας κ. Θεολόγος θὰ χοροστατήσει στὴν Ἀ­κο­λου­θί­α τῶν Προ­η­γι­α­σμέ­νων Τι­μί­ων Δώ­ρων, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὸν Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου Σερ­ρῶν, ὅ­που θὰ ἐκ­κλη­σι­α­σθοῦν οἱ μαθητές τοῦ  4ου Λυ­κεί­ου Σερ­ρῶν.

- Στίς 7:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴ­διας ἡ­μέ­ρας, ὁ Σεβ. θά χορο­στατήσει στήν Ἀκολουθία τῆς Γ’ Στάσεως τῶν Χαιρε­τισμῶν τῆς Ὑπερα­γίας Θεο­τόκου, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἀν­τω­νί­ου Βαμ­βα­κιᾶς.

- Τό Σάββατο 30 Μαρτίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χορο­στατήσει στόν καθιε­ρωμένο Ἑσπερινό μετά θείου κηρύγματος στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμι­λητής στόν Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου θά εἶναι ὁ Αἰδε­σιμ. Πρωτοπρεσβύτερος Ρα­φα­ὴλ Λί­γδας, Ἐ­φη­μέ­ρι­ος τοῦ ὡς εἴ­ρη­ται Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ.

-Τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 31 Μαρτίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στὴν πανηγυρική Ἀρχιερατική θ. Λει­τουρ­γί­α, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν.

- Στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴ­διας ἡ­μέ­ρας,  ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στόν Δ’ Κατανυκτικό Ἑσπερινό τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν. Προσκεκλημένος ὁμιλητής εἶναι ὁ Πανοσ. Ἀρ­χι­μαν­δρί­της Δα­μα­σκη­νὸς Κι­α­μέ­της, Πρω­το­σύγ­κελ­λος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Δη­μη­τρι­ά­δος καὶ Ἁλ­μυ­ροῦ.  

- Τήν Τετάρτη 3 Ἀ­πρι­λί­ου, ὁ Σεβ. θὰ ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στὴν Ἀ­κο­λου­θί­α τῶν Προ­η­γι­α­σμέ­νων Τι­μί­ων Δώ­ρων, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὸν Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ Ἁγ. Νικήτα Σερ­ρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.