Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Σέρρες: Ο Σερρών Θεολόγος ανακοίνωσε το πρόγραμμά του μέχρι και τις 21 Μαρτίου

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου μας:

- Τήν Παρασκευή 15 Μαρτίου, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά συγχοροστατήσει στόν πανηγυρικό πολυαρχιερατικό Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγ. Θεοδώρων καί στήν Ἀκολουθία τῶν Α’ Χαιρε­τισμῶν εἰς τήν Ὑπε­ραγίαν Θεοτόκον, πού θά τελεσθοῦν στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Καθεδρι­κό καί Προ­σκυνηματικό Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν. Τῆς  ἱερᾶς ἀκολουθίας θά προεξάρχει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος.

- Τήν ἁγιώνυμο ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγ. Θεοδώρων, Σάββατο 16 Μαρτίου, στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Καθεδρι­κό καί Προ­σκυνηματικό Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν, θά τελεσθεῖ πολυαρχιερατική θεία Λειτουργία, μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου, Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου καί τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Θεολόγου. Ἀκολούθως, θά γίνει λιτάνευσις τῆς χαριτο­βρύτου Κά­ρας τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου, πού ἀπό αἰώνων φύλασσεται ὡς τιμαλφέστατος πνευματικός θησαυρός στήν παλαιά Μητρόπολη καί τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγ. Θεοδώρων.

- Στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά ὑποδεχθεῖ στά προπύλαια τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Ἁγ. Σπυ­ρί­δω­νος Σερ­ρῶν, τὴν χα­ρι­τό­βρυ­το δε­ξι­ὰ χεῖ­ρα τοῦ ἐν ἁ­γί­οις πα­τρὸς ἡ­μῶν Σπυ­ρί­δω­νος τοῦ θαυ­μα­τουρ­γοῦ, Ἐ­πι­σκό­που Τρι­μυ­θοῦν­τος, ἡ ὁ­ποῖα εὑ­ρί­σκε­ται ἀ­πο­θη­σαυ­ρι­σμέ­νη στὸν ὁ­μώ­νυ­μο ἱ­στο­ρι­κὸ Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ τῆς νή­σου Κερ­κύ­ρας. Τὸ  ἱ­ε­ρὸ Λεί­ψα­νο τοῦ Ἁ­γ. Σπυ­ρί­δω­νος θά παραμείνει γιά προσκύ­νηση στόν ὡς εἴ­ρη­ται Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ ἕ­ως καί τό Σάββατο 23 Μαρτίου, ὅπου κα­θη­μερινῶς θά τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγιασμό καί πνευματική ἐνί­σχυση τῶν πιστῶν.

- Τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 17 Μαρτίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά ἱερουργήσει στή Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία καί ἀκολούθως θά προστῇ τῆς ἱερᾶς λιτα­νείας τῶν ἁγίων καί σεπτῶν εἰκόνων, πού θά τελεσθοῦν στόν Ἱερό Μητρο­πολι­τικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν.

- Στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν, ὁ Β’ Κατανυκτικός Ἑσπερι­νός τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Προσκεκλημμένος ὁμιλητής εἶναι ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης Ἰ­ω­άν­νης Κα­λα­ϊ­τζῆς, Γεν. Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὸς Ἐ­πί­τρο­πος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου.

- Τήν Δευτέρα 18 Μαρτίου, ὁ Σεβ. θά μεταβεῖ στήν Ἀθήνα προκειμένου νά συμμετάσχει στίς Συνεδρίες τῆς ἐ­κτά­κτου συγ­κλή­σε­ως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού συνέρχεται ἀπό 19 ἕ­ως 21 Μαρτίου ἐ­. ἔ­., ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱ­ε­ρω­νύ­μου Β’.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.