Η καλύτερη διαφήμιση για την επιχείρηση. Η χειρότερη δυσφήμιση για την περιοχή μας.