Η εταιρεία Αφοι Κοβουσιδη (Ελαιουργικές επιχειρήσεις και τρόφιμα – Εμπορία Δημητριακών ) στο Δραβήσκο Σερρών επιθυμεί να προσλάβει

βοηθητικό προσωπικό για το τμήμα ποιοτικού ελέγχου και προμηθειών με καθεστώς Μερικής Απασχόλησης (4 ώρες/ημέρα).
Περιγραφή θέσης:
✔️Έλεγχος ποιότητας πρώτων υλών.
✔️Διαχείριση του ήδη υπάρχοντος συνόλου προμηθευτών και ανάπτυξή του.
✔️Επισκέψεις σε υφιστάμενους προμηθευτές οικοδόμηση και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας.
✔️Ανάπτυξη και αξιολόγηση της αγοράς.
Απαραίτητα προσόντα:
🔹 Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και οργάνωση χρόνου
🔹 Δίπλωμα αυτοκινήτου
🔹 Ευγένεια, συνέπεια, υπευθυνότητα
🔹 Άριστη γνώση Αγγλικών.
🔹 Ικανότητα επικοινωνίας.
Παροχές:
🔸Προοπτική πλήρους απασχόλησης 🔸Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
🔸Πενθήμερη εργασία
🔸Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
🔸Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου , τηλεφώνου.
Αίτηση – Αποστολή Βιογραφικού:
Τηλ: 2324 052008
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Kovousidis Bros - Αφοι Κοβουσίδη