Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 172 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 67 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 14311 rapid test και ανευρέθηκαν 2037 θετικά (14.23%). Από τις 2037 περιπτώσεις, οι 965 αφορούν άνδρες και οι 1072 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 43,31 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
34 rapid test με 15 θετικά (44.12%) αφορούν σε 7 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 64 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
31 rapid test με 11 θετικά (35.48%) αφορούν σε 9 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥ
8 αρνητικά rapid test

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
198 rapid test με 33 θετικά (16.67%) αφορούν σε 11 άνδρες και 22 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
10 rapid test με 3 θετικά (30%) αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 66 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
7 αρνητικά rapid test