Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Π.Ε. Σερρών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την υποχρέωση εφαρμογής της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 285339/2010 (ΦΕΚ 1354/Β’/01-9-2010), που αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών και τροποποιεί την 340668/2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2422/Β/28-11-2008).

Ενημερώνουμε, επίσης, ότι είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο «Μητρώο Ζωοτροφών» όλων όσων εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής και διακίνησης ζωοτροφών (παρασκευαστήρια ζωοτροφών, έμποροι πρώτων υλών & σύνθετων ζωοτροφών, κυλινδρόμυλοι, μεταφορικές εταιρείες και κτηνοτρόφοι που παρασκευάζουν μόνοι τους ζωοτροφές με χρήση πρόσθετων-βιταμινών, ιχνοστοιχείων, ισορροπιστών, κ.λ.π.).

Η αίτηση εγγραφής, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατατίθεται στη ΔΑΟΚ της Π.Ε. Σερρών η οποία, μετά τους απαιτούμενους ελέγχους, χορηγεί τον αριθμό εγγραφής στο μητρώο παρασκευαστηρίων ζωοτροφών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας (ΔΑΟΚ) – Γραφείο 8, γεωπόνο Χατζηπανταζή Βασιλική,  τηλ. 23213-55213 και  email:    [email protected]