Αύριο, Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, θα δώσει συνέντευξη τύπου στα γραφεία της επιχείρησης, με θέμα:

Υπογραφή σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, για έργα αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης, προϋπολογισμού 2.170.000 ευρώ.