ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω διακοπής ρεύματος από πτώση δένδρου στα καλώδια του δικτύου ηλεκτροδότησης, έχει διακοπεί η υδροδότηση στις Κοινότητες Αδελφικού, Κουμαριάς, Κουβουκλίου.

Αναμένεται η αποκατάσταση του προβλήματος από τον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι το απόγευμα.

Παρακαλούμε για την κατανόηση των κατοίκων των τριών Κοινοτήτων, στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, χωρίς υπαιτιότητα της ΔΕΥΑΣ.