Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ) ανακοινώνεται ότι λόγω αναγκαίων εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης, αύριο Σάββατο 27 Αυγούστου 2022 και στις ώρες από 8:30 έως 13:00, θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης, στην περιοχή Σιγής.
Η υδροδότηση θα αποκατασταθεί σταδιακά μετά το πέρας των εργασιών.