Για οποιαδήποτε δημοσιογραφικά θέματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καταγγελίες, πληροφορίες, διαφήμισης ή προώθησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@serraikanea.gr