Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Αθλητικα

Ο Σερραίος Κωνσταντίνος Βέρρος στο νέο ΔΣ της ΕΚΑΣΑΜΑΘ Αν.Μακεδονίας – Θράκης

Το Σάββατο 8 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΚΑΣΑΜΑΘ με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των Σωµατείων – Μελών, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου, Γραµµατέα και Πρακτικογράφου Γεν. Συνέλευσης
2. ∆ιοικητικός-Οικονοµικός Απολογισµός 01/01/2019 -31/05/2019
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4. Έγκριση πεπραγµένων-Απαλλαγή µελών απερχόµενου ∆.Σ.
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής(Πρόεδρος και 2 µέλη)
6. Αρχαιρεσίες για την εκλογή:
α) ΕΝΤΕΚΑ (11) τακτικών µελών για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
β) ΤΡΙΩΝ (3) αναπληρωµατικών µελών για το ∆.Σ.
γ) ΤΡΙΩΝ (3) τακτικών µελών για την Ελεγκτική Επιτροπή
δ) ΕΝΟΣ (1) αναπληρωµατικού µέλους για την Ελεγκτική Επιτροπή

 

Κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της 08/06, εκλέχθηκαν οι παρακάτω σύμβουλοι, οι οποίοι συγκροτήθηκαν σε Σώμα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΟΥΠΙΔΗΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΟΙΡΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ

ΜΕΛΗ :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
ΣΟΛΩΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ

Ο Σερραίος Οικονομολόγος
Βέρρος Κωνσταντίνος, Μέλος της ΑΕΣ,
έθεσε υποψηφιότητα κατόπιν πρότασης του Προέδρου της ΕΚΑΣΑΜΑΘ,
Αν.Μακεδονίας Θράκης, Νίκου Νικολακόπουλου και εξελέγη στο νέο ΔΣ με στόχο την αποτελεσματική εκπροσώπηση
του Σερραϊκού Μπάσκετ.

πηγή: serrespost.gr

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.