Η αύξηση των τιμών άρχισε να εφαρμόζεται από τις 01.01.24 με αποτέλεσμα να απορροφάται από την εταιρεία μας για περίπου τρεις μήνες.