Συνταγή gluten-free και vegan friendly για να την απολαμβάνουμε όλοι, παρέα.